Matematyka – Fizyka – Chemia – Statystyka – Ekonomia – Informatyka – Startupy – Prawo

Kameralny KURS MATEMATYKI do MATURY:

Dwie grupy: matematyka podstawowa i rozszerzona. Przerabiamy arkusze maturalne z ostatnich 15-tu lat oraz ambitne zadania ze zbiorow Pazdro itp. Grupy liczą 4-5 osób. Spotykamy się raz w tygodniu, na warsztaty trwające 180 minut (z małymi przerwami), czyli tyle, co prawdziwa matura.

Koszt warsztatów: 50 zł/godz. Istnieje możność uruchomienia grupy na zamówienie, jeśli zbierze się minimum 3 znajomych. Zajęcia w centrum Warszawy, w pobliżu metra. Zapraszamy – więcej informacji: tel 533 344 220

 

Kameralny KURS MATEMATYKI   

IB  SL or HL  do MATURY IB: (dwie grupy)

Przerabiamy zadania z różnorodnych źródeł na poziomie SL i HL, w pierwszej kolejności te, przyniesione przez uczniów. Uzupełniamy wiedzę. Grupy liczą 3-5 osób. Spotykamy się raz w tygodniu, na warsztaty trwające  180 minut, czyli 3 godz (z małymi przerwami).

Koszt warsztatów: 60 zł/godz. Istnieje możność uruchomienia grupy na zamówienie, jeśli zbierze się minimum 3 znajomych. Zajęcia w centrum Warszawy, w pobliżu metra. Zapraszamy – więcej informacji: tel 533 344 220

Statystyka:

Tygodniowe kursy od poniedziałku do piątku w godz 15:00 – 17:30 tuż przy stacji metro Politechnika. Program zajęć:

 1. Populacja i próba

 2. Cechy statystyczne

 3. Klasyczna statystyka

 4. Zmienne losowe

 5. Rozkład normalny

 6. Statystyka Bayesowska – podstawy

 7. Estymacja nieparametryczna

 8. Estymacja parametryczna – punktowa i przedziałowa

 9. Weryfikacja hipotez statystycznych

 10. Schemat budowy testu istotności

 11. Testowanie normalności rozkładu

 12. Porównywanie dwóch średnich

 13. Współczynnik korelacji liniowej

 14. Regresja prosta

 15. Podstawy analizy szeregów czasowych

 16. Estymacja i prognozowanie trendu

Tygodniowe kursy w sierpniu i wrześniu, ruszamy, gdy zbierze się grupa minimum 3 osób.

Zajęcia od poniedziałku do piątku, 3 godziny dziennie z przerwami (15 godzin, koszt: 600 zł).

 

Macierze i Algebra-Liniowa dla I roku studiów:

Kursy na zamówienie, programy według potrzeb. Ruszamy, gdy zbierze się grupa min 3 osób. Koszt: 50zł / godzina.

Przykładowy program: zamiana układu równań na macierze.Rozwiązywanie metodą przekształceń liniowych. Liczenie wyznacznika. Przypadek wyznacznika równego zero. Rozwinięcie Laplasa. Rozwiązywanie równań metodą wyznaczników (metoda Cramera). Co to jest baza w przestrzeni. Alternatywne warunki. Normalizowanie i Ortogolizowanie bazy. Definiowanie podprzestrzeni przy użyciu bazy. Macierz w bazie własnej. Wektory własne macierzy. Definicja ciała. Macierze nad innymi ciałami i jako ciała. Macierze nad liczbami zespolonymi.

(zajęcia tuż przy stacji metro Politechnika)

Misja i koncepcja szkoły:

1. Profil szkoły to przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka, chemia, statystyka, ekonomia, informatyka. Na każdym poziomie: 8 klasa, liceum, matura, poziom uniwersytecki. Po polsku i po angielsku (IB, IGCSE, GMAT itd.). Organizujemy kursy przygotowujące do standardowych egzaminów lub uruchamiamy grupę ad hoc, według Twoich potrzeb – wystarczy, że skrzykniesz się z kilkoma kolegami lub koleżankami. Minimalna grupa, przy której uruchamiamy kurs to 3 osoby.

2. Zajęcia w małych grupach, zazwyczaj 5 – 6 osób. Dlaczego tak ? Po to, aby móc dotrzeć do każdego ucznia i każdy z nich miał możność zadawania indywidualnych pytań. Jednocześnie grupa tej wielkości pozwala zachować zdrowy balans pomiędzy wysoką jakością zajęć oraz rozsądną ceną w przeliczeniu na każdego ucznia. Zajęcia w kameralnych grupach są jednocześnie uzupełniane indywidualnymi konsultacjami według potrzeb.

3. Zajęcia z ciekawych przedmiotów. W naszym klubie chcemy również uczyć rzeczy, na które nie ma zazwyczaj miejsca w standardowych szkołach – na przykład: negocjacji, podstaw prawa i biznesu, praktycznej informatyki, marketingu i cokolwiek sobie wymyślicie 🙂

Zapraszamy !